Toimintatavat turvallisen toimintaympäristön varmistamiseksi

6.6.2024

Etelä-Saimaan evlut. Kansanlähetyksen toimintatavat turvallisen toimintaympäristön varmistamiseksi

Ohjeet työntekijöille ja vapaaehtoistoimijoille

Lasten ja nuorten turvallisen toimintaympäristön rakentaminen ja turvaaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Toimintatapojemme avulla huolehdimme alaikäisten koskemattomuudesta ja ehkäisemme turvallisuutta vaarantavia tapahtumia ja tekoja. Selvitämme välittömästi toiminnassa mahdollisesti ilmenevät epäilyt alaikäisen lapsen koskemattomuutta ja turvallisuutta vaarantaneista tapahtumista ja teoista. Etelä-Saimaan evlut. Kansanlähetyksen vastuullisen toiminnan periaatteet sekä suunnitelma alaikäisten koskemattomuutta turvaaviksi toimiksi on julkaistu yhdistyksen nettisivuilla.

Etelä-Saimaan evlut. Kansanlähetyksessä on käytössä toimintatapoja, jotka ennaltaehkäisevät häirintää ja kiusaamista ja mahdollistavat nopean puuttumisen kiusaamis- ja häirintätapauksissa:

 • Jokaisen päätoimisen työntekijän tulee esittää rikostaustaote tullessaan töihin Etelä-Saimaan evlut. Kansanlähetys ry:hyn. Rikostaustaotteen näyttäminen on edellytys sille, että henkilö voi toimia tehtävässään ja hänelle voidaan maksaa palkkaa. Seuran työntekijä sitoutuu noudattamaan Etelä-Saimaan evlut. Kansanlähetyksen toimintatapoja työskennellessään yhdistyksessä.
 • Etelä-Saimaan evlut. Kansanlähetyksen vapaaehtoisille, jotka säännöllisesti toimivat yksin tai sellaisissa olosuhteissa, joissa alaikäisen henkilökohtaista koskemattomuutta ei voida muiden toimien avulla turvata, tulee allekirjoittaa suostumus, jotta seura voi pyytää henkilön rikostaustaotteen. Ote pyydetään viiden vuoden välein tai tarvittaessa.
 • Työntekijöiden tulee suorittaa Väestöliiton Et ole yksin – verkkokurssi, jonka suorittamista suositellaan myös vapaaehtoistoimijoille.
 • Työntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden koulutuksissa käydään läpi yhdistyksen toimintatavat ja periaatteet.
 • Etelä-Saimaan evlut. Kansanlähetyksen toiminnassa mukana olevilta lapsilta ja nuorilta kysytään kausittain palautekyselyissä, ovatko he kokeneet kiusaamista tai häirintää tai tietävätkö he jonkun muun kokeneen.
 • Etelä-Saimaan evlut. Kansanlähetyksessä toiminnassa mukana oleville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen tiedotetaan vastuullisen yhdistystoiminnan periaatteista sekä kerrotaan yhteystiedot ja toimintatavat mahdollisissa häirintä- tai kiusaamistapauksissa.
 • Etelä-Saimaan evlut. Kansanlähetys ry:n nettisivuilla on linkki kyselyyn, jossa voi nimettömänä kertoa mahdollisista häirintä- tai kiusaamiskokemuksista.

Toimintaohjeet työntekijöille ja vapaaehtoistoimijoille

 1. Viestintä

Viestejä lähetetään pääsääntöisesti kaikille toimintaan osallistuville. Henkilökohtaisia viestejä yksittäiselle lapselle voi laittaa tiedotusluonteisissa asioissa, jotka liittyvät selkeästi yhdistyksen toimintaan. Viestien on hyvä olla lyhyitä ja selkeitä. Henkilökohtaisen viestittelyn ei tule missään olosuhteissa olla intensiivistä tai toistuvaa eikä viestien sisällön tule koskea muita kuin yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita.

Yhdistys suosittelee, että toiminnassa mukana olevat aikuiset eivät pidä yhteyttä lapsiin sosiaalisen median kanavien kautta.  Lapsien osalta viestittely tapahtuu pääsääntöisesti huoltajien kautta. Mikäli aikuisella on tarve lähettää viestejä lapsille suoraan, tulee tästä informoida huoltajia etukäteen.

Työntekijöiden ja vapaaehtoisten tulee välttää viestien lähettämistä klo 21:00 – 07:00 välisenä aikana. Kaiken viestinnän tulee olla mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää.

 1. Kahdenkeskiset keskustelut

Jos toiminnan toteuttamiseksi on perusteltu tarve käydä kahdenkeskisiä keskusteluja lapsen kanssa, sovitaan asiasta lapsen ja/tai hänen huoltajansa kanssa. Mikäli asia sovitaan suoraan alaikäisen kanssa, niin vanhemmalle on ilmoitettava sovittu aika ja paikka.

Alaikäisen lapsen vanhemmalle on aina taattava läsnäolomahdollisuus keskustelussa.

Keskustelut tulee pitää niin, että samoissa tiloissa, esim. viereisessä huoneessa, on muitakin henkilöitä. Huoneen ovi on hyvä pitää auki.  Keskusteluja ei pidetä ilman huoltajan läsnäoloa aikuisen kotona tai majoitushuoneessa. Leireillä tai matkoilla käytävissä keskusteluissa tulee siis myös huomioida vanhemman läsnäolomahdollisuus.

 1. Vaatteiden vaihto ja peseytyminen

Puku- ja pesutiloissa olevien lasten ja nuorten yksityisyys on turvattava, eikä tiloihin tule aikuisten mennä koputtamatta ja kysymättä.

Vaatteiden vaihdon sekä peseytymisen yhteydessä samoissa tiloissa saa olla vain tarpeen vaatiessa samaa sukupuolta lasten kanssa olevat toimihenkilöt.  Leireillä ja matkoilla kahden kesken lapsen tai nuoren kanssa voivat toimia vain sellaiset henkilöt, joiden rikostausta on selvitetty seuran toimesta.

 1. Majoitus leirien ja matkojen yhteydessä sekä matkustaminen

Lasten majoitustiloissa yöpyvien henkilöiden tulee olla samaa sukupuolta lasten kanssa.

Valvojina voi toimia myös toisen sukupuolen henkilöitä, mutta he eivät voi majoittua samassa tilassa tai huoneessa lasten kanssa.

Työntekijän tai vapaaehtoistoimijan ei tule matkustaa kahden kesken muun kuin oman lapsensa kanssa.

 1. Epäasiallisesta toiminnasta informoiminen

Etelä-Saimaan evlut. Kansanlähetyksessä työskentelevän tai vapaaehtoisena toimivan henkilön tulee informoida yhdistystä, mikäli havaitsee epäasiallista toimintaa, kuten häirintää tai kiusaamista.

Yhteystiedot häirintä- ja kiusaamistapauksissa: 

Piirijohtaja Antti Nironen, antti.nironen@sekl.fi, 050 350 0936

Juniorityöntekijä Iida Halme, iida.halme@sekl.fi, 045 120 1058

Osoite palautekyselyyn, jonka kautta on mahdollista informoida kiusaamis- tai häirintätapauksista myös nimettömänä:
https://forms.office.com/e/73gfs2WcyM

 

Ohjeet päivitetty 2.2.2023

Share This