Otteita Kansanlähetyksen työnäky -kirjasesta:

"Jumalan valtakunnan työ paljastaa meille oman avuttomuutemme ja motivoi etsimään Raamatusta vastuksia ongelmiimme. Ratkaisemattomat kysymykset, oma osaamattomuus ja voimattomuus painavat meitä myös rukouksessa etsimään apua Jeesukselta. Näin me kasvamme Kristuksen tuntemisessa."

"Rukous on pappeuden varsinainen ydin. Se ei ole vain velvollisuus, vaan etuoikeus; ei lisä työhön, vaan tärkein työ. Vain se on Jumalan valtakunnan todellinen työntekijä, joka on Jumalan valtakunnan rukoilija. Elämämme ratkaiseva taistelu käydään rukouskammioissa. Niin kuin on rukouksemme, niin on myös työmme. 

On olemassa monenlaista rukousta. On kolmiyhteisen Jumalan ylistämistä sen  tähden, mitä Hän itsessään on. Myös kiitos ja esirukous Jumalan valtakunnan työn etenemiseksi aina maan ääriin saakka ovat erittäin tärkeä osa rukouselämää."

”Iloitkaa aina ja rukoilkaa jatkuvasti. Kiittäkää kaikissa tilanteissa, sillä sitä Jumala teiltä tahtoo Kristuksen Jeesuksen vuoksi.” 1. Tess. 5:16-18

Ensisijainen tapa olla mukana Jumalan valtakunnan työssä on rukous. Katsomalla Jeesuksen elämää näemme selkeän esimerkin rukouksen tärkeydestä. Voit tilata rukouskirjeemme ja liittyä rukoukseen kanssamme!

Share This