Näkymme

Etelä-Karjalan 130 000 ihmisestä moni ei tunne vielä Jeesusta. Haluamme kuluvan vuosikymmenen, 2020-luvun, aikana tarjota kaikille heistä mahdollisuuden oppia tuntemaan Herramme henkilökohtaisesti. Kutsumme jokaista seuraamaan Jeesusta ja tekemään hänen tavoin opetuslapsia, jotka tuovat Jumalan valtakuntaa niin Etelä-Karjalaan kuin maailman ääriin asti.

”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä toimialueellaan että muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Yhdistys korostaa uskovien vastuuta ja omatoimisuutta. Oppiperustansa mukaisesti yhdistys pyrkii toimimaan uskollisena Raamatulle ja sen Herralle Pyhässä Hengessä.” Yhdistyksen säännöt 2. §

Arvomme

Me pyrimme noudattamaan kolmea Jeesuksen antamaa elämänohjetta:
1. Rakasta Jumalaa
2. Rakasta ihmisiä
3. Tee opetuslapsia

Rakasta Jumalaa
Jeesus näytti omalla esimerkillään, että suhteemme Jumalaan, taivaalliseen Isäämme, on koko elämämme perusta. Jeesus vietti paljon aikaa kuunnellen Isää rukouksessa ja tunsi pyhien kirjoituksien pohjalta Isän suunnitelman elämälleen. Hän seurasi kaikessa Isän hyvää tahtoa, kulkien Pyhän Hengen voimassa ja johdatuksessa. Haluamme antaa itsemme ja elämämme kokonaan Jumalan käsiin.

”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja mielestäsi. Rakasta häntä koko elämälläsi.” (Matteus 22:37)

Rakasta ihmisiä
Jeesus opetti, että suhteemme Jumalaan kulkee käsikädessä sen kanssa, miten elämme suhteessa toisiin ihmisiin. Vain Jumalalta tulevan rakkauden avulla voimme rakastaa toisia ihmisiä ja se, miten kohtelemme ihmisiä, vaikuttaa suhteeseemme Jumalaan. Haluamme Jeesuksen tavoin elää epäitsekkäästi ja asettaa toisten ihmisten hädän ja tarpeet oman etumme edelle.

”Yhtä tärkeä on silti tämä: rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi.” (Matteus 22:39)

Tee opetuslapsia
Täytettyään oman elämäntehtävänsä, Jeesus antoi seuraajilleen tehtävän jatkaa hänen elämäntyötään. Vain tekemällä opetuslapsia, Jeesuksen antaman käskyn ja esimerkin mukaisesti, me voimme onnistua meille uskotussa tehtävässä viedä hyvän uutisen Jeesuksesta ja hänen tuomastaan pelastuksesta jokaiselle ihmiselle, kielelle ja kansalle tässä maailmassa.

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.” (Matteus 28:19)

Mukana Jumalan suuressa suunnitelmassa

Jumala rakastaa jokaista ihmistä äärettömän paljon. Meidät jokainen on luotu elämään yhteydessä Jumalaan, mutta me elämme rikkinäisessä maailmassa, jossa synti erottaa meidät Jumalan rakkaudesta. Se näkyy lukemattomin tavoin ympärillämme ja myös omassa elämässämme. Jumala haluaa korjata rikkinäisyyden meissä ja tässä maailmassa ja tuoda meidät takaisin lähelleen.

Vain Jeesus pystyy korjaamaan sen, mitä synti on särkenyt, ja hänen avullaan me voimme elää Jumalan rakkauden ja hyvyyden täyttämää elämää. Jeesus syntyi tänne maailmaan, jotta jokainen ihminen voisi elää rakastavassa yhteydessä Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Hän opetti seuraajilleen, miten elää läheisessä suhteessa taivaalliseen Isäämme ja rakastaen lähellämme olevia ihmisiä.

Jeesus kuoli ristillä, jotta synti ja kuolemakaan eivät voisi katkaista yhteyttämme toisiimme. Voitettuaan kuoleman, Jeesus antoi meille Pyhän Hengen, jotta me voimme jatkaa hänen työtään anteeksiantamuksen, rauhan, ilon ja rakkauden tuomiseksi tähän maailmaan. Jeesus kutsuu jokaista ihmistä, myös sinua, liittymään tähän tehtävään koko maailman pelastamiseksi.

Share This